Program

Niedziela 8 czerwca, godz. 13.00
Bazylika Mariacka, Plac Mariacki 5
Msza święta inauguracyjna w intencji kompozytorów, muzykologów i muzyków Krakowa
Przewodniczenie mszy św. i homilia
Ks. dr hab. ROBERT TYRAŁA

Niedziela 8 czerwca, godz. 18.00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26
KONCERT NA OTWARCIE 26. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
TOMASZ TOMASZEWSKI (Polska/Niemcy) – skrzypce
DOROTA IMIEŁOWSKA – wiolonczela
JERZY TOSIK-WARSZAWIAK – fortepian
ŁUKASZ PAWLIKOWSKI – wiolonczela, projekcja graficzna
MICHAŁ CHROBAK – fortepian
EWA KAIM – Narodowy Stary Teatr (czyta wiersze krakowskich poetów)

K. Penderecki – Ciaccona In Memoriam Giovanni Paolo II (2005) – w wersji na skrzypce i wiolonczelę
K. Moszumańska-Nazar – Moment musical no. 1 (1990-94) na wiolonczelę solo
K. Moszumańska-Nazar – Moment musical no. 2 (1990-94) na wiolonczelę solo
A. Tansman – 5 utworów (1930) na skrzypce i fortepian
M. Stachowski – Recitativo e la preghiera (1999) na wiolonczelę i fortepian (w 10. rocznicę śmierci)
H.M. Górecki – Mała fantazja (1997) na skrzypce i fortepian
A. Panufnik – Trio (1934) na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (w 100. rocznicę urodzin)

Poniedziałek 9 czerwca, godz. 17.00 KONCERT ODWOŁANY
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
PRAWYKONANIA I TRANSKRYPCJE KLASYKI XX WIEKU

Poniedziałek 9 czerwca, godz. 19.30
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
MARIUSZ PĘDZIAŁEK – obój
MARIA SŁAWEK – skrzypce
MICHAŁ DĄBEK – wiolonczela
RENATA ŻEŁOBOWSKA-ORZECHOWSKA – fortepian

LUTOSŁAWSKI IN MEMORIAM

W. Lutosławski – Epitafium (1979) na obój i fortepian
H. Holliger – Studie II (1981) na obój solo
J. Polaczyk – Zamrożone chwile (2014) na obój, skrzypce i wiolonczelę (prawykonanie polskie)
M. Zieliński – Lutosławski in memoriam (1998-99) na obój i fortepian
G. Bacewicz – Trio (1935) na obój, skrzypce i wiolonczelę

Wtorek 10 czerwca, godz. 18.00
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
SPOTKANIE Z DR. H.C. JERZYM STANKIEWICZEM W 70. ROCZNICĘ URODZIN – Dyrektorem Festiwalu w latach 1994-2013
Elżbieta Markowska i Adam Walaciński – prowadzenie

Wtorek 10 czerwca, godz. 19.00
Filharmonia Krakowska, Sala Złota
KAJA DANCZOWSKA – skrzypce
ALEKSANDER KOZARENKO (Lwów) – fortepian
ANDRZEJ PIKUL – fortepian
MAGDALENA PILARZ-BOBROWSKA – sopran
AGATA KIELAR-DŁUGOSZ – flet
KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI – klarnet
AGNIESZKA BUGLA – skrzypce
GRZEGORZ FRANKOWSKI – kontrabas
CRACOW DUO:
JAN KALINOWSKI – wiolonczela
MAREK SZLEZER – fortepian
MALAWSKI TRIO:
MACIEJ LULEK – skrzypce
BARBARA ŁYPIK-SOBANIEC – wiolonczela
SŁAWOMIR CIERPIK – fortepian

KONCERT DEDYKOWANY JERZEMU STANKIEWICZOWI

R. Berger – Konwergencje I (1969) na skrzypce solo
Z. Bujarski – Orniphania (2001) na wiolonczelę i fortepian
H. Gareława – Powraca serce do Krakowa (2004) na skrzypce, kontrabas i fortepian (prawykonanie polskie)
A. Kozarenko – Mazurek (2001) na fortepian – muzyka teatralna do sztuki Umowa Mariana Hemara (prawykonanie polskie)
A. Kozarenko – Walc łazienkowski (2006) na fortepian – muzyka teatralna do sztuki Skrzydło sójki Iwana Franko (prawykonanie polskie)
P. Sydor – Przebudzenie (2004) na sopran i trio fortepianowe
I. Szczerbakow – Na Urodziny. Liebestod. Dyptyk (2004) na fortepian
K. Moszumańska-Nazar – La Valse musette (2003) na fortepian
O. Messiaen – Preludium (1964) na fortepian (prawykonanie polskie)
E. Popławski – Con amore (2010) na flet, wiolonczelę i fortepian
M. Stachowski – Miroir du Temps (2002-03) na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian

Środa 11 czerwca, godz. 17.00
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
CRACOW DUO
JAN KALINOWSKI – wiolonczela
MAREK SZLEZER – fortepian

EAST – CENTRE – WEST

D. Łybin – The house of phantom (2013) na wiolonczelę i fortepian
M. Di Gesù – Arc-en-cello (2014) na wiolonczelę (prawykonanie światowe)
P. Moss – Sternlicht Sonate (2014) na fortepian (prawykonanie polskie)
Z. Jabri – Solo (2009) na wiolonczelę solo
K. Meyer – Sei Intermezzi op.121 (2013) na fortepian (prawykonanie polskie)
K. Meyer – Canzona (1981) na wiolonczelę i fortepian

Środa 11 czerwca, godz. 19.30
Filharmonia Krakowska, Sala Złota, ul. Zwierzyniecka 1
NEUE VOCALSOLISTEN STUTTGART (Niemcy)
TRUIKE VAN DER POEL – mezzosopran
DANIEL GLOGER – kontratenor
MARTIN NAGY – tenor
GUILLERMO ANZORENA – baryton
ANDREAS FISCHER – bas

MASTERS OF SINGING

S. Sciarrino – L’Alibi della parola (1994) na cztery głosy męskie (prawykonanie polskie)
Y. Pagh-Paan – Mein Herz (1991) na mezzosopran lub baryton (prawykonanie polskie)
G. Kurtág – Attila Joszef Fragments (1981-82) na mezzosopran solo (prawykonanie polskie)
T. Manca – Signification (2010) na trzy głosy męskie (prawykonanie polskie)
T. Manca – Narcisse (2001-02) na dwa barytony (prawykonanie polskie)
L. Ronchetti – Pinocchio – una storia parallela (2006) na cztery głosy męskie (prawykonanie polskie)
L. Berio – A-Ronne (1975) na pięciu wykonawców

Czwartek 12 czerwca, godz. 12.00
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sala Kameralna Pałacu Pusłowskich, ul. Westerplatte 10
SESJA I PANEL DYSKUSYJNY POŚWIĘCONE TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA PANUFNIKA W 100. ROCZNICĘ URODZIN

UCZESTNICY SESJI: DR HAB. MAGDALENA DZIADEK, DR HAB. MACIEJ JABŁOŃSKI, DR EWA SIEMDAJ, DR BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

UCZESTNICY PANELU: PROF. DR HAB. ALICJA JARZĘBSKA, DR HAB. MAGDALENA DZIADEK, DR HAB. MACIEJ JABŁOŃSKI, DR EWA SIEMDAJ, DR BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

Czwartek 12, godz. 17.00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
KWARTET ŚLĄSKI
SZYMON KRZESZOWIEC – skrzypce I
ARKADIUSZ KUBICA – skrzypce II
ŁUKASZ SYRNICKI – altówka
PIOTR JANOSIK – wiolonczela

PANUFNIK IN MEMORIAM

B. Szabelski – II Kwartet smyczkowy (1956)
A. Panufnik – II Kwartet smyczkowy Messages (1980)
A. Panufnik – III Kwartet smyczkowy Paper-cuts (1990)

Czwartek 12, godz. 19.30
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
BOŻENA HARASIMOWICZ – sopran
KRYSTYNA PYSZKOWSKA – fortepian

KONCERT PRAWYKONAŃ PIEŚNI JULIUSZA ŁUCIUKA

Pory życia (1982) na sopran i fortepian
W intymnym nastroju – wokaliza (1958) na sopran i fortepian (prawykonanie światowe)
The Children’s Tabernacle (1993) na sopran i fortepian (prawykonanie światowe)
Pieśń o żołnierzach z Westerpalatte (1970) na sopran i fortepian (prawykonanie światowe)
Trzy impresje rytmiczne (1958) na fortepian solo
4 Pieśni: Krzaczek róży (1990), Ćma (1990), Drobna kaszka (1990), Pożegnanie elementarza (1988) na sopran i fortepian (prawykonanie światowe)
3 Pieśni młodzieńcze (1957-58): Rozmowa z księżycem, Dzień bez ciebie, Kupię sobie jeża na sopran i fortepian (prawykonanie światowe)

Piątek 13 czerwca, godz. 15.00
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a
STUDENCI AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
JADWIGA BIALIC – skrzypce
AGATA FRONT – skrzypce
STANISŁAW SŁOWIŃSKI – skrzypce
PAWEŁ RIESS – altówka
ŁUKASZ LAXY – wiolonczela
MAREK CHOŁONIEWSKI – koordynacja

KONCERT STUDIA MUZYKI ELEKTROAKUSTYCZNEJ
KOKTAIL ELEKTRONICZNY

M. Fridman – Fluxes (2014) (prawykonanie światowe w ramach programu Gaude Polonia Narodowego Centrum Kultury, utwór skomponowany pod kierunkiem Michała Pawełka)
Ç. Timur – ThisTense (2014) (prawykonanie światowe)
P. Czerny – Koncert skrzypcowy (2006)
P. Roemer – Poemat elektroakustyczny Sin palabras (2014) (prawykonanie światowe)
F. Araszkiewicz – Superposition (2014) (prawykonanie światowe)

Piątek 13 czerwca, godz. 17.00
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a
MUZYKA CENTRUM ORCHESTRA (37-lecie)
oraz soliści:
MARIUSZ PĘDZIAŁEK – obój
PIOTR GRODECKI – fortepian
JAN PILCH – perkusja
MARIUSZ CZARNECKI – perkusja
KRZYSZTOF SUCHODOLSKI – wiolonczela
KAZIMIERZ PYZIK – kontrabas
MAREK CHOŁONIEWSKI – instrumenty elektroniczne

KONCERT MUZYKI CENTRUM – UTWORY BOGUSŁAWA SCHAEFFERA
Z OKAZJI 85. ROCZNICY URODZIN

Algorytmy (1970) na zespół
Bewegung (1994) na obój, fortepian i konga
Proietto Simultaneo (1984) na zespół
Spektra (1970) na zespół
Media (1967) na zespół
Free Form I (1972) na 5 wykonawców

Sobota 14 czerwca, godz. 17.30
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
SOUND ART DUO
BARBARA BOROWICZ – klarnet
ANNA MIERNIK – fortepian

LICENCJA NA WYKONANIE

K. Stockhausen – In Freundschaft (1977) na klarnet solo
M. J. Papara – Hic et Nunc, Cracovia 5.13 (2013) na klarnet i fortepian (prawykonanie polskie)
K. Penderecki – 3 miniatury (1957) na klarnet i fortepian
T. Baird – 2 kaprysy (1953) na klarnet i fortepian
Z. A. Lampart – Fragment H (1997) na klarnet i fortepian
M. Górecki – Sonata (1993-94) na klarnet i fortepian

Sobota 14 czerwca, godz. 19.30
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a
KONCERT NA ZAMKNIĘCIE 26. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH
MAREK CHOŁONIEWSKI – instrumenty elektroniczne i video
MACIEJ KOCZUR – dyrygent
Last Minute Orkiestra
JERZY HECZKO – pomoc techniczna
EDYTA MĄSIOR – organizacja sceny

WAVES – UTWORY MARKA CHOŁONIEWSKIEGO

Passage (2001/2013)
blink (2014)
Waves (2014)
iPhonic (2008)
dark&lightZone (1999)
Wysyg (1989)

elementy instalacji Kłącza i Behind the Wall (2013)

Organizator zastrzega sobie zmiany w programie

NA WSZYSTKIE KONCERTY WSTĘP WOLNY