Przedpremiery Festiwalu

Czwartek 12 maja


Filharmonia Krakowska
Sala Koncertowa, godz. 17.00


Jubileusz 60-lecia Szkoły Muzycznej nr 1 im. Stanisława Wiechowicza

Chór Dziecięcy, Chór i Orkiestra Szkolna
Barbara Karpała - dyrygent
Orkiestra Pedagogów i Absolwentów
Stanisław Krawczyński - dyrygent
Krzysztof Książek - fortepian

PANUFNIK **Thames Pageant (1969) Kantata dla młodych muzyków i śpiewaków
M. GÓRECKI II Koncert fortepianowy "W stylu młodego Chopina"



Sobota 14 maja


Florianka, ul. Basztowa 8, godz. 18.00

Koncert młodych kompozytorów i wykonawców
Akademii Muzycznej w Krakowie

Klasa Kameralna Muzyki Współczesnej prof. Adama Kaczyńskiego


Soliści i orkiestra młodych muzyków
Paweł Szczepański - dyrygent
Aleksandra Krzanowska - fortepian
Adrianna Bujak - sopran
Jarosław Olszewski - fortepian

WIDŁAK Dwa obrazki bez wystawy (1996)
ROGIEWICZ *Aura na marimbę (2005)
SARNECKI Cantabile e presto na klarnet (2003)
WEBERN Fünf Lieder op. 4 (1908)
SZALONEK Dwa preludia fortepianowe (1966)
SYDORENKO **Inkrustacje na zespół instrumentalny (2001)
JABŁOŃSKI Äy na zespół instrumentalny (2001)



Zielone Święta, niedziela 15 maja


Bazylika Mariacka, godz. 13.00

Msza Święta inauguracyjna w intencji kompozytorów i muzyków Krakowa

Chór Akademii Rolniczej w Krakowie
Joanna Gutowska - dyrygent
Magdalena Ziaja - sopran
Marek Stefański - organy

STEFAŃSKI Introitus do Hymnu "Veni Creator Spiritus" (2005)
KOSZEWSKI Zdrowaś Królowo Wyborna na chór a cappella
LUTOSŁAWSKI Lacrimosa na sopran i organy (1937)
ŁUCIUK * Prasakrament. Medytacja o Praźródle Miłości
na głos a cappella do słów Jana Pawła II (2005)
ŚWIDER Ave Maria na chór a cappella
SKOCZYLAS *Psalm południowej ściany na sopran i organy (2005)
PEROSI Ave Maria na chór mieszany
STEFAŃSKI Improwizacja organowa na temat Sekwencji "Veni Sancte Spiritus" (2005)


Filharmonia Krakowska
Sala Koncertowa, godz. 18.00


Koncert Inauguracyjny Pamięci JM Rektora Marka Stachowskiego

Chór Akademii Muzycznej w Krakowie
Lidia Matynian - przygotowanie chóru, dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie
Wojciech Czepiel - dyrygent
Jan Kalinowski - wiolonczela
Aleksandra Łaptaś - fortepian
Arkadiusz Bialic - organy

STACHOWSKI Jubilate Deo na chór i organy (1987)
CZEPIEL *Sequenza na orkiestrę symfoniczną (1991)
LUTOSŁAWSKI Koncert wiolonczelowy (1970)
LUTOSLAWSKI Koncert fortepianowy (1988)
STACHOWSKI Z księgi nocy III (1990)



Zielone Święta, poniedziałek, 16 maja


Instytut Muzykologii UJ
ul. Westerplatte 10, sala nr 2
godz. 13.00


Wykład i spotkanie z kompozytorem dr Alainem Perronem
z Uniwersytetu w Regina (Saskatchewan, Kanada)

Nowa muzyka kanadyjska (wykład w jęz.francuskim z przekładem, ilustrowany nagraniami)


Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego ul. Basztowa 9
godz. 17.00


KATARZYNA WIWER-MONITA - sopran
EWA DĘBSKA - flet
MAGDALENA ZUBRZYCKA - wiolonczela
IRENA CZUBEK-DAVIDSON - harfa
JANUSZ PATER - akordeon
SŁAWOMIR ZUBRZYCKI - fortepian, słowo o muzyce

LUTOSŁAWSKI Trzy fragmenty na flet i harfę (1953)
BIEŃ La Caccia na harfę solo (1994)
AJDINOVIĆ Dialogo per violoncello (2004)
STĘPNIEWSKA *Lot nad doliną na flet i akordeon (2005)
BRITTEN Ceremony of Carols: Interludium, That Yonge Child na sopran i harfę (1942)
DAVIDSON Dream Voices na fortepian (2004)
The legend o' The Leddy Richmodis (2004)
Poem For a Goodbye na sopran i harfę (2004)
Ardgowan's Lament na sopran, flet i harfę (2004)


Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego
godz. 20.00


Rok Ukrainy w Polsce

Recital fortepianowy dedykowany w 80. urodziny Pierre Bouleza

Jewgenij Gromow (Kijów)


DEBUSSY D'un cahier d'esquisses (1903), 3 Preludia (1910, 1913)
MESSIAEN Déchiffrage I (1934)
Piece pour le Tombeau de Paul Dukas (1935), Rondeau (1943)
BARTÓK 7 Szkiców op. 9b (1908-10), **Taniec ukraiński (1936)
WEBERN Wariacje op. 27 (1935-36)
BOULEZ 12 Notacji (1945/1985), III Sonata fortepianowa (1955-57), **Incises (1994-2001)



Wtorek, 17 maja


Instytut Muzykologii UJ ul. Westerplatte 10, sala nr 2
godz. 13.00


Wykład i spotkanie z kompozytorem i muzykologiem Lukášem Matouškiem (Praga)

Związki nowej muzyki czeskiej z muzyką czeskiego średniowiecza (wykład w jęz. polskim, ilustrowany nagraniami)


Florianka, godz. 17.00

ARS CAMERALIS

Lukáš Matoušek (Praga) - kierownik artystyczny
Oldřiška Musilova - mezzosopran
Hanuš Bartoň - fortepian
Lukáš Matoušek - klarnet
Jiří Richter - altówka

BARTOŇ **Skrze tmu něčí oko (2002), KLUSÁK **Luna v zenitu (1981)
POKORNÝ **Jeskyně (2001)
MATOUŠEK **Pečeť mlčení (Sigillum silentii) (1970/97)
RYBAŘ **Čas návratů, čas zapomnění (2001)
MATSUDAIRA **Mae, mae, Katatsuburi (1980)


Florianka, godz. 20.00

Wieczór kanadyjski
La Romance du vin


Sophie Bouffard - sopran
Janina Kuzmas - fortepian (Regina, Kanada)

MERCURE **Dissidence, RAUM **Men Ihave Known (1984)
LUTOSŁAWSKI 5 Pieśni do słów K. Iłłakowiczówny (1958)
VIVIER **Hymnen an die Nacht - na sopran i fortepian
CORIGLIANO **Etude Fantasy na fortepian (1976)
PERRON **La Romance du vin na sopran i fortepian (2005)



Środa, 18 maja


DZIEŃ ROMANA BERGERA
z okazji jubileuszu 75-lecia kompozytora i filozofa


Akademia Muzyczna, Sala Senacka nr 310 ul. Św. Tomasza 43
godz. 11.00


Uroczyste spotkanie i Konwersatorium z Prof. Romanem Bergerem
prowadzi dr Antoni Buchner (Berlin)


Florianka, godz. 17.00

Rok Ukrainy w Polsce

KWARTET SMYCZKOWY ARCHI (Kijów)

KOZARENKO **Inwencje na instrumenty melodyczne
I.SZCZERBAKOW **Canzona na dwoje skrzypiec (2000)
STANKOWYCZ **Suita na kwartet smyczkowy (1971)
BERGER **Piosenki z Zaolzia (2004)
SARNECKI *II Kwartet smyczkowy (2005)
MOSZUMAŃSKA-NAZAR IV Kwartet smyczkowy (2003) (I wyk. w Krakowie)


Florianka, godz. 20.00

Pod patronatem honorowym Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Pani Janki Burianovej

RECITAL URSZULI KRYGER

Katarzyna Jankowska - fortepian

Pieśni do wierszy poetów polskich
ŁUCIUK *Tryptyk wileński do wierszy Cz. Miłosza, A. Rymkiewicza, K. I. Gałczyńskiego (2005)
SZYMANOWSKI Trzy fragmenty z poematów J. Kasprowicza op. 5 (1902)
BERGER *Monolog dla Kasandry do poezji W. Szymborskiej (2005)



Czwartek, 19 maja


Instytut Muzykologii UJ ul. Westerplatte 10, sala nr 2
godz. 12.00


Wykład muzykologa Prof. dr hab. Lubomira Chalupki
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Komenskiego (Bratysława)

Rozwój muzyki słowackiej w II połowie XX w. i twórczość Romana Bergera (wykład w jęz. polskim, ilustrowany nagraniami)


Florianka, godz. 20.00

DUET FORTEPIANOWY

Milena Matewa (Zurych) - Rumen Krumow (Berno)

SCHWEIZER **"Les Cloches de Gléresse" (2004)
ANDRES **Dialog für zwei Klaviere (2004/05)
ARNAUDOW **Le Temple du silence (2001)
DANIEL-LESUR **Contre-fugue (1970)
JOLIVET **Hopi Snake Dance (1948)
MESSIAEN Louange a l'Eternité de Jésus (1940/1965)
ZUCHOWICZ **Circuit (1989)
I. SZCZERBAKOW **Barkarola (2005)
MENGJIQI *Contextus (2005)
SCHWEIZER **Greina (2004-05)
GIGER **Musique bleue (1986)



Piątek 20 maja


Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18
godz. 17.00


Koncert kameralny Kaszycki & Kaszycki

Sławomir Zubrzycki - fortepian
Janusz Antonik - klarnet
Magdalena Zubrzycka - wiolonczela
Tomasz Próchnicki - fortepian

Jerzy KASZYCKI *Prélude et Burlesque (2004), Trzy preludia (1952), 11 wariacji na temat "Nuty Sabałowej" (1998), Sonatina (1954)
Lucjan M. KASZYCKI Wariacje dziecięce, Tarantella (1954), Sonatina (1954)
Jerzy KASZYCKI * Trio na fortepian, klarnet i wiolonczelę (1999-2005)


Kościół Św. Katarzyny
godz. 20.00


KONCERT PAMIĘCI MARKA STACHOWSKIEGO

ORKIESTRA MIASTA TYCHY AUKSO
Marek Moś - dyrygent
Dorota Imiełowska - wiolonczela

STACHOWSKI Recitativo e la Preghiera na wiolonczelę i ork. smyczkową (1999)
BERGER **Adagio z Post Scriptum na orkiestrę smyczkową (2004)
BUJARSKI *Elegos - pieśń żałobna na wiolonczelę i ork. smyczkową (2004-05)
KANCZELI Modlitwa poranna na ork. smyczkową i taśmę (1990)



Sobota, 21 maja


Florianka, godz. 16.00

MONIKA ŠTREITOVÁ (Praga) - flet
MAŁGORZATA ISPHORDING (Eindhoven) - klawesyn

KELTERBORN **Invention na flet i klawesyn (1998)
DUBAJ Wzrastaniena klawesyn (2003-04)
MATOUŠEK **Letokruchy na flet (1962)
PARÍK **Hudba k vernisazi na flet (1965)
KONEČNY **Get High Tonight na flet i klawesyn (2001)
TRĘBACZ **Chordochromie na klawesyn i taśmę (2003)
H.U. LEHMANN **Minuties na flet i klawesyn (1998)
SIXTA **Etiuda koncertowa na klawesyn (1987)
GŁOWICKA *Dust Point Red na klawesyn i media komputerowe (2005)
M. MAREK *Borin na flet solo (2005)
BOKES **Capriccio na flet i klawesyn op. 64 (1995)


Florianka godz. 19.00

Pokaz filmu dokumentalnego "Portret Marka Stachowskiego"
OTV Kraków


Florianka, godz. 20.00

KONCERT PAMIĘCI MARKA STACHOWSKIEGO
Ostatni koncert kompozytorski Marka Stachowskiego w Ambasadzie RP w Pradze

(19 października 2004)

Krzysztof Krzyżanowski - klarnet
Anna Majcherczyk - skrzypce
Beata Urbanek - wiolonczela
Marek Szlezer - fortepian

Cinq petites valses na fortepian solo (1997-98)
Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1999-2000)
Tastar e canzona na wiolonczelę i fortepian (1996)
MESSIAEN Abîme des Oiseaux (1940)
Miroir du Temps na klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2002-03)
MESSIAEN Louange a l'Éternité de Jésus (1941)



Niedziela, 22 maja


Kościół NMP z Lourdes
godz. 13.30


Koncert pamięci Jana Pawła II

Mieszany Chór Mariański
Jan Rybarski - dyrygent
Agnieszka Radwan - organy

ŁUCIUK O, ziemio polska do słów Ojca Św. Jana Pawła II (1987), Oremus pro pontifice Ioanne Paulo Secundo (1992), Benedicta filia (1992), Ostra Brama (1989), Pomnij o nas (1965), Błogosławione Siostry Męczenniczki (200), IX Sonet słowiański do tekstu IX Sonetu Karola Wojtyły, Hymn uwielbienia na chór i organy (1996)


Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Osiedle Szklane Domy 7
godz. 18.00


Ján Vladimír Michalko (Bratysława) - organy
Zuzana Ferjenčiková (Wiedeń) - organy

BERGER Exodus na organy (1981-82, 1997) Musica profana. Dies irae / Labyrintos. B-A-C-H. Melos di M. Kabeláč / Psalmus / Finale



Poniedziałek, 23 maja


"Genius loci"

Wizyta u Jana Pawła II, wikarego w Niegowici

Wizyta w dworze Żeleńskich w Grodkowicach

Kościół i Kaplica grobowa rodu Żeleńskich w Brzeziu

Piotr Pająk - organy
ŻELEŃSKI Preludia organowe

Wizyta w dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej


Tarnów, Kościół Błogosławionej Karoliny Kózka, ul. M.Dąbrowskiej 41
godz. 18.00


Pod patronatem honorowym
Biskupa Wiktora Skworca Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Janusza Sepioła
Marszałka Województwa Małopolskiego

Koncert pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II na zamknięcie

Chór Polskiego Radia
Zespół Madrygalistów Capellae Cracoviensis
Włodzimierz Siedlik - przygotowanie chóru, dyrygent

Capella Cracoviensis
Stanisław Gałoński - dyrygent
Elżbieta Towarnicka - sopran
Piotr Majzner - tenor

Joanna Sydor - recytacja z poezji Karola Wojtyły

SYDOR Ave verum corpus (1999), Salve Regina (1998), Kyrie (1999) a cappella Hymn (1995), *Muzyka do Niebios (2005) na orkiestrę smyczkową Credo na sopran, tenor, chór mieszany i orkiestrę (2000)



Aneks Festiwalu

Wtorek, 24 maja


Centrum Kultury Żydowskiej na Kazimierzu
godz. 18.00


Koncert monograficzny Camille'a Saint-Saënsa w 170. rocznicę urodzin

Małgorzata Woźna-Stankiewicz - słowo

Jolanta Kowalska - sopran
Andrzej Godek - klarnet
Janina Werner - fortepian
Maria Deręgowska - fortepian
Agata Kraus - skrzypce
Anna Migdał - altówka
Aleksandra Gut - wiolonczela

Sonata Es-dur op.167 na klarnet i fortepian (1921)
Peut-etre do poezji J. L.Croze'a (1983)
Cztery pieśni wybrane do poezji V. Hugo na sopran i fortepian (1851-64)
Kwartet fortepianowy B-dur op. 41 (1875)



*prawykonanie światowe / création mondiale / world premiere
**pierwsze wykonanie w Polsce / création en Pologne / premiere in Poland

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.
Kraków, 9 Maja 2005